Ehdot

1       Makseviisid

1.1       Ülekandega pangakontole

Peale tellimuse vormistamist saadame Teile e-arve makse tegemise jaoks vajalike pangarekvisiitidega. Tellimust hakatakse täitma juhul kui 2-päeva jooksul on laekunud meie arveldusarvele 100% tellimuse maksumusest. Kui makse ei ole 2-päeva jooksul meie kontole laekunud, siis loeme seda sooviks ostust loobuda ning tühistame tellimuse.

Ülekandeid on võimalik teha järgmistele arveldusarvetele:

 • SEB 10220123033012

 • Swedbank 221051108963

Soovi korral saadame Teile originaalarve ka posti teel. Selleks palume saata vastavasisuline e-mail aadressile info@makeupexpress.eu

1.2       Pangalingiga

Peale tellimuse vormistamist suunatakse Teid valitud internetipanka. Panka sisenedes näed eeltäidetud maksekorraldust, kus on kirjas Teie tellimuse detailid. Peale maksekorralduse kinnitamist lahkuge internetipangast vajutades nuppu „Tagasi kaupmehe juurde“.

Pangalingiga on võimalik maksta järgnevates pankades:

 • Swedbank

 • SEB Pank

 

2. Müügi üldtingimused

2.1       Üldsätted

2.1.1   Käesolevad müügi üldtingimused (edaspidi Müügitingimused) kehtivad Makeupexpress OÜ (edaspidi Makeupexpress), registrikood 12023928, aadress Kadaka tee 21, Ilmandu küla, Harku vald, internetipoes (aadress www.makeupexpress.eu) müügil olevate kaupade ostmisel kliendi (edaspidi Klient) poolt.

2.1.2      Pooled juhinduvad omavahelistes suhetes Müügitingimustest, Makeupexpress hinnakirjast ning kehtivatest Eesti Vabariigi õigusaktidest.

2.1.3    Makeupexpress jätab endale õiguse Müügitingimusi ja hinnakirja ühepoolselt muuta. Müügitingimuste ja hinnakirja muudatused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni avaldamisest Makeupexpress internetipoes. Kui Klient edastas oma tellimuse enne Müügitingimuste ja/või hinnakirja muudatuste jõustumist, kohalduvad Kliendile tellimuse edastamise ajal kehtinud Müügitingimused ja hinnakiri, välja arvatud kui seadusest või Müügitingimustest tuleneb teisiti.

2.1.4      Makeupexpress internetipoes tellimuse esitamisel kinnitab Klient, et ta on tutvunud ning nõustub Müügitingimustega.

2.2       Hinnakiri

2.2.1      Makeupexpress internetipoes müüdavate toodete hinnad on ilma transpordikuluta ning ilma käibemaksuta.

2.2.2      Kauba kohaletoimetamise hind oleneb kauba kogusest, mõõtmetest ning kohaletoimetamise asukohast. Hind arvutatakse ostukorvis.

2.2.3      Oma tellimusele Makeupexpress OÜ kontorisse järele tulles transporditasu ei lisandu

2.2.4      Rahvusvaheliste saadetiste postitasu hind arvestatakse sihtkoha järgi ja selle hinda muudetakse tellimusel ainult vajadusel sihtkohast- ja toodete kogusest olenevalt.

2.2.5     Makeupexpress jätab endale õiguse korrigeerida hindu. Kui Klient edastas oma tellimuse enne hinna muudatuste jõustumist, siis tema jaoks kehtib hind, mis oli arvel kajastatud tellimuse vormistamise momendil.

2.3       Ostukorv ja tellimuse vormistamine

2.3.1      Kliendi ostukorv luuakse hetkest, mil ta on klikkinud lingile “Lisa Ostukorvi”, seejärel on võimalik jätkata toodete sirvimist või alustada tellimist.

2.4       Toodete eest tasumine

2.4.1      Tellimuse tasumisel saab Klient valida omale sobiva makseviisi:

 • ülekandega pangakontole tellimuse kinnituse alusel (100% kogu tellimuse summast),

 • pangalingiga (100% kogu tellimuse summast),

2.4.2      Müügileping loetakse sõlmituks juhul kui Klient on tasunud Makeupexpress OÜ arvelduskontole pangaülekandega tellimuse eest 100%.

2.5       Toodete kohaletoimetamine ja üleandmine

2.5.1    Tavaline tarneaeg on 3-5 tööpäeva. Juhul kui toodet laos ei ole siis teavitatakse teid tarneajast eraldi (maksimaalne tarneaeg kuni 21 päeva). Täpsema tarneaja info saamiseks küsi meilt lisa: info@makeupexpress.eu. Kuluefektiivse transpordi hinna saavutamiseks kasutatakse mitmeid erinevaid transpordi firmasid. Hind arvutatakse automaatselt pakendi kaalude, mahtude ja tellija asukoha järgi. Sel viisil tagame parima võimaliku transpordi hinna.

2.5.2      Võimalikud kauba kohaletoimetamise viisid:

 • Smartpost

 • Maksikiri

 • DPD transport

 • Tulen ise toodetele järele

2.5.3      Makeupexpress jätab endale õiguse muuta/lisada kohaletoimetamise viise

2.5.4      Tellimuses esitatud andmete täpsusest ja õigsusest sõltub viivituste ja arusaamatuste vältimine kauba kohaletoimetamisel. Makeupexpress ja transpordi/kullerfirma ei vastuta toodete kohaletoimetamise viivituse ja tekkinud arusaamatuste eest juhul, kui viivitus või arusaamatus on tingitud Kliendi poolt tellimuse vormistamisel esitatud andmete ebatäpsusest või ebaõigsusest.

2.5.5      Enne kauba vastuvõtmist ja oma allkirja andmist soovitame pakendi üle vaadata, kus nähtavate vigastuste korral soovitame kaupa mitte vastu võtta. Allkirjastades saatelehe kinnitab Klient, et kauba üleandmise momendil pakend oli terve või ta on rahul pakendi seisundiga (kaup ei ole vigastatud). Palume Teil saata vigastatud pakendiga toote kohta sellekohane teade e-posti aadressil: info@makeupexpress.eu

2.6       Tellimuse tühistamine ja toote tagastamine

2.6.1      Tellimus loetakse tühistatuks, kui:

2.6.2      Klient ei ole tasunud 100% tellimuse summast 2 tööpäeva jooksul. Sellisel juhul tuleb tellimus vormistada uuesti.

2.6.3      kaup, mida Klient tellis, on laost otsa saanud, juurde tellida ei ole võimlik ning kui sobivat asendustoodet kliendiga kooskõlastades ei leita

2.6.4     Kliendil on õigus tagastada kaup ja saada raha tagasi 14 päeva jooksul vastavalt Euroopa Liidus kehtivatele seadustele. Asja ostmise puhul algab tähtaeg asja üleandmisest tarbijale.

2.6.5      14-päevast taganemisõigust võib Klient kasutada põhjust avaldamata, põhjendamine on üksnes soovituslik.

2.6.6     Taganemisõiguse kasutamiseks peab Klient tootepakendi avama ettevaatlikult (kui pakend on avatav) seda kahjustamata. Tagastatav toode peab olema kasutamata ning originaalpakendis.

2.6.7    Kui Klient lepingust taganeb, tagastab Makeupexpress OÜ talle tema poolt tasutud summa viivitamata (transpordikulu ei kuulu tagastamisele), kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul taganemisteate jõudmisest Makeupexpress OÜ-le. Klient peab lepingust taganemisel Makeupexpress OÜ internetipoest saadu samuti viivitamata tagastama, kuid mitte hiljem kui 30 päeva jooksul.

2.6.8      Tagastamiskulud tasub kuni 10 EUR ~ 157 EEK ulatuses Klient.

2.6.9      Kui ostetud kaup on kahjustusega või ei vasta tellitule (saadetis sisaldab Kliendi poolt mittetellitud tooteid), tasub kauba tagastamis- või väljavahetamiskulud Makeupexpress OÜ.

2.6.10   Kui klient soovib tellimusest taganeda siis taganemisteade tuleb esitada kirjalikult e-mailile: info@makeupexpress.eu kuhu tuleb märkida ka tellimuse number.

2.7       Pretensiooni esitamine

2.7.1      Makeupexpress internetipood annab kõikidele toodetele 1 aasta pikkuse pretensioonide esitamise õiguse. Võlaõigusseadusest lähtudes on pretensioon mõtet esitada, kui tootel on ilmnenud sellised puudused, mille tekkes Klient ise süüdi ei ole. Makeupexpress ei vastuta:

 • kliendi süül toote halvenemise/kahjustumise eest;

 • defekti eest, mis on tekkinud toote mittekorrapärase kasutamise ja hooldamise tagajärjel;

 • toote loomuliku füüsilise kulumise eest selle tavalise kasutamise korral.

2.7.2      Esimesel kuuel kuul pärast ostu sooritamist on puuduse põhjuste tõendamise kohustus Makeupexpress-l, pärast kuue kuu möödumist on puuduse põhjuste tõendamise kohustus Kliendil.

2.7.3      Kui ilmneb, et defekt on tehnoloogilise iseloomuga, siis võib Klient nõuda toote parandamist. Kui parandamine ei ole võimalik, siis ka toote asendamist. Kui Makeupexpress internetipood otsustab toote parandada, siis ei ole Kliendil õigus asendamist nõuda. Raha tagastamist on Kliendil võimalik nõuda ainult sellisel juhul, kui asendamine mõistliku aja jooksul ei ole osutunud võimalikuks sobiva toote puudumise tõttu.

2.7.4     Asja puuduse ilmnemisel peab Klient hiljemalt kahe kuu jooksul sellest Makeupexpress internetipoodi teavitama ehk esitama pretensiooni kirjalikus vormis e-mailile info@makeupexpress.eu . Makeupexpress vastab esitatud kaebusele 15 päeva jooksul. Kaebuses tuleb märkida:

 • kliendi nimi ja kontaktandmed;

 • kaebuse esitamise kuupäev;

 • kauba või teenuse puudus;

 • esitatav nõue

 • foto defektist või puudusest

2.7.5      Nõuetele mittevastava toote tagastamise korral kannab Makeupexpress toote eest tasutud summa (koos transpordimaksumusega) Kliendi poolt näidatud pangakontole hiljemalt 30 päeva jooksul arvates tellimusest taganemise ja toote tagastamise soovi kohta teate saamisest.

2.8       Vastutus ja vääramatu jõud

2.8.1   Makeupexpress vastutab Kliendi ees Makeupexpress poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2.8.2    Klient vastutab Makeupexpress ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.

2.8.3      Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole ees ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).

2.8.4   Makeupexpress ei kompenseeri moraalse kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.

2.8.5  Makeupexpress ei kompenseeri Kliendi kulusid, mis tekivad asjaolust, et Klient võttis enda peale kolmandate (Makeupexpress mittesõltuvate) isikute ees kohustusi käesolevate tingimustega vastuolus olevatel tingimustel.

2.8.6   Makeupexpress ei kompenseeri kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.

2.9       Muud tingimused

2.9.1   Makeupexpress kasutab informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. Makeupexpress ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.

2.9.2      Makeupexpress jätab endale õiguse saata Kliendile aegajalt infot uute toodete, kampaaniate ja sooduspakkumiste kohta. Kliendil on õigus nõuda oma andmete kustutamist Makeupexpress andmebaasist.

2.9.3  Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad Klient ja Makeupexpress Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.

2.9.4   Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui Lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega on nii Kliendil kui ka Makeupexpress-il õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või Kohtusse.

 

 

 

Ostoskori

Sinun tuotteet ostoskorissa


0

Facebook